Nationaal Werk Document voor Nederland en andere informatie

Written by Jan Langeveld. Posted in NWD-NL

Hier vindt u het Nationaal Werk Document voor Nederland (klik op vlag , click on flag ) dat informatie bevat over het project GOAT-TSE-FREE. Dit Europese project beoogt geiten te behouden die erfelijke resistentie voor TSEs -zoals scrapie en BSE- dragen. 

It will inform you about efforts to search and to safeguard goats that carry genetic resistance to TSEs like scrapie and BSE. News in other languages from other participating GOAT-TSE-FREE countries can be found under the National WD section of that specific country (Greece, Italy -including Sicily and Sardinia-, Spain, France, United Kingdom, Germany).

Hieronder Nederlandse nieuws:

 • 23 mei 2016. Laatste kans om bloedmonsters in lente van 2016 in te sturen, inzendtermijn iets verlengd tot na 20 mei. Zie voor procedure de uitnodiging en inzendformulier. Bij onzekerheid over termijn kunt u contact opnemen met Jan Langeveld.

 • 19 mei 2016. Frekwentie van 222K allel dragers in Nederland geschikt voor fokkerij op scrapie-resistentie onder Toggenburgers, melkgeiten en bonte geiten. Lees meer onder deze link, resultaat van het GOAT-TSE-FREE uitgevoerd onder een EU-breed programma EMIDA/ERANET.

 • 13 oktober 2015: Het zoekwerk aan 222K dragers – dus aan geiten met vererfbare scrapie resistentie – is in 2015 weer een grote stap verder gekomen! De klankbordgroep was bij elkaar op het CVI in Lelystad. Van de aangeschreven groep waren aanwezig vertegenwoordigers van  de volgende organisaties: Toon de Bie (ELDA), Lenze van Weperen (Toggenburger fokvereniging), Ad Bink (geiten KI), en Klaas Sjoerd Meekma (melkproducent en fokker). Daarnaast waren van het project GOAT-TSE-FREE aanwezig: Jack Windig en Rita Hoving (beiden Wageningen Livestock Research) en Lucien van Keulen en Jan Langeveld (beiden van CVI-WageningenUR). Een verslag kan aangevraagd worden bij de contactpersoon van deze website.

  Centraal tijdens de besprekingen stond dat in juli 2015 bij RONDE 4 meer dan 1000 bloedmonsters zijn geanalyseerd en voor het eerst met een nieuwe test. Deze test kan gericht het ene codon #222 meten in plaats van alle 254 codons die het coderende gen voor het prioneiwit bezit. Dit levert een praktisch en financieel voordeel op ten opzichte van alle voorgaande analyses zodat er in feite thans een betaalbare test beschikbaar is en de benodigde infrastructuur grotendeels gereed is. De RONDE 4 analyses hebben een gunstiger beeld opgeleverd voor de melkgeiten sector nu er bij alle 12 deelnemende houderijen enkele 222K dragers zijn gevonden) met als resultaat 6% 222K dragers (bij de Toggenburgers ligt dit percentage op ruim 50. Een zeer bemoedigend resultaat. De presentatie  van deze resulaten door Jack Windig is op deze link te vinden.

  Jan Langeveld heeft verder uitleg gegeven over de voortgang op Europees niveau (zie link). Er zijn concrete plannen bij de Europese Commissie om in 2016 het fokken op codon 222K bij de Europese Voedsel Veiligheid Organisatie (EFSA) aan een wetenschappelijke toetsing te onderwerpen samen met kandidaatcodons 146D en 146S. Deze twee laatste varianten worden al op Cyprus voor fokkerij op scrapie resistentie bij geiten gebruikt met financiële steun van de EU wegens de ernstige scrapie‑situatie in dat land (deze variant is in Nederland alleen bij Boergeiten en in zeer beperkte mate bij Nubische geit aangetroffen). Mogelijk kan hierna de regelgeving voor geiten in EC‑verordening Nr. 999/2001 (inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën) worden aangepast.

  Wat betreft de fokkerij van 222K dieren is er nog een  lange weg te gaan, maar aangezien in Nederland de geitenpopulatie tot nog toe scrapievrij is gebleken, is er wel tijd om verder te komen met een erkend scrapieresistente en scrapievrije geitenstatus.
 • 24 feb 2015: Wegens voortgang in nieuwe bemonsteringen en analyses werd er voor derde keer een klankbordgroep overleg gehouden. Over het waarom en de resultaten vindt u hier een pdf-bestand van onze presentatie. Door Jan Langeveld wordt eerst nog eens uitgelegd waarom dit project er is, wat de EU-regelgeving is bij export van levend materiaal en hoe de scrapie status is in enkele EU-landen. Jack legt daarna de resultaten uit van drie test-rondes om 222K geiten te vinden in Nederland: RONDE 1, een screening van ongeveer 300 hersenmonsters (kadaver oorsprong) verzameld in 2012 hetgeen een dwarsdoorsnee geeft van de situatie in Nederlandse geitenpopulatie; RONDE 2: winter 2013-2014 waarin 19 fokbedrijven zijn bemonsterd welke bedrijven een groot deel van de bloedlijnen bepalen van de Nederlandse geitenstapel  (incl. 6 geiten rassen); RONDE 3: bemonstering van 20 Toggenburger bedrijven en één melkproducerend fokbedrijf. Een volgend klankbordgroepoverleg zal plaatsvinden in de herfst van 2015.
 • 8 nov 2014: Bij de Toggenburger fokkers kan op de website van de fokorganisatie voortgang worden bekeken over zoeken naar 222K drager-dieren. Er werd een DNA-test in bloed van meer dan 250 dieren uitgevoerd gedurende de lente van 2014. De uitslagen hiervan zijn hier te vinden en op de fokkers site zelf: http://www.toggenburger.nl/nieuws.html. Wegens de positieve ontwikkelingen werd aan Toggenburger fokorganisatie een presentatie verzorgd in Oene door Dr. Jack Windig op 8 november 2014 waarin werd uitgelegd hoe verstandig het 222K allel in te fokken. De powerpoint presentatie hiervan is ook op deze Toggenburger site te vinden.
 • Augustus 2014: uit vakblad Geitenhouderij -  over voortgang bij het zoeken naar scrapie-resistentie dragers en opvatting hoe te fokken op resistentie in Nederland.
 • 13 mei 2014: Een voorstel om de in 2014 verkregen kennis over scrapie-resistentie dragers toe te gaan passen is besproken met de betrokken houders en klankbordgroep (GD, NOG, ELDA, geiten-KI Nederland, fokkerij organisaties, WageningenLR, CVI-WageningenUR). Zie de voorstellen in het document "Op weg naar een scrapie ongevoelige geitenhouderij".
 • 29 april 2014: Resultaten van scrapie-resistentie screenings onderzoek zijn bekend en betreffen 292 geteste dieren van verschillende rassen, inclusief melkgeiten. Zie informatie document.
 • 24 april 2014: Jack Windig's presentatie klankbordgroepoverleg met resultaten 222K scrapie resistentiedrager-screenigsonderzoek. Aanwezige leden: Jan Langeveld (Wageningen UR - CVI, voorzitter), Piet Vellema (GD), Jack Windig (Wageningen UR - LR), Rita Hoving (Wageningen UR – LR), Herman Hoekstra (NOG), Ad Bink (GeitenKI Nederland, LTO), Toon de Bie (ELDA), Klaas Sjoerd Meekma (fokker en melkproducent).
 • 4 april 2014: Over geitenmelkbedrijven in België en professionalisering in Vlaanderen, lees artikel uit Vilt.
 • 29 maart 2014: te Heerde: presentatie "Behoud TSE-ongevoelige geiten", tgv. jaarlijkse fokkersbijeenkomst de Nederlandse Witte Geit (www.wittegeiten.org). Zie de pdf van de presentatie door Rita Hovingen Jan Langeveld
 • Februari 2014: Nieuwsbrief voor Practici van de GezondheidsDienst te Deventer, zie artikel.
 • Februari 2014: Levende Have, onder de rubriek Tweestrijd - is infokken scrapie resistentie weggegooid geld? Zie artikel.
 • Oktober 2013: artikel met uitleg in vakblad Geitenhouderij.